Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Distribuerade tjänster och system (DITS)

Digital media teknik EIT (DMTE)

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Inbyggda system EIT (INSY)

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Säkerhet och integritet (SAPR)

Tjänstedesign (SDEN)