Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (19,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer
DMTE, HCID, INSY and ITAK
6,0 Avancerad nivå
ME2073 Affärsutvecklingslabb
DMTE, HCID, INSY and ITAK
9,0 Avancerad nivå
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1033 Öppen och användardriven innovation
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 Grundnivå
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 Avancerad nivå
ME2815 Affärsmodellen
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj kurser utifrån vald teknisk inriktning

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 Avancerad nivå
IL222X Examensarbete inom elektronik- och datorsystem, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj kurser utifrån vald teknisk inriktning

Årskurs 3

Distribuerade tjänster och system (DITS)

Årskurs 1

Kompletterande information

Alla årskurs 1 kurser inom denna inriktning läses på annat lärosäte.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID2220 Avancerade områden inom distribuerade system 7,5 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 Avancerad nivå
EP2400 Nätverksalgoritmer 7,5 Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Digital media teknik EIT (DMTE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Also choose EQ1220.
7,5 Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
EN2500 Informationsteori och källkodning
Also choose EQ1220.
7,5 Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem
Also choose EP2120.
7,5 Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande
Also choose EQ1220.
7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE.
7,5 Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, UCL, UniTN. Elective for others in DMTE.
7,5 Grundnivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE
7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2320 Talsignalbehandling 6,0 Avancerad nivå
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 Avancerad nivå
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 Avancerad nivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 Grundnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2610 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI 7,5 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign
Requires DH2629
7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IC2005 Metoder för interaktionsdesign
Mandatory for students who before TIVNM took a correspondent of IC1007
7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2660 Haptik 6,0 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Inbyggda system EIT (INSY)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
IL2452 Språk för system design 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 Avancerad nivå
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 Avancerad nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 Avancerad nivå
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 Avancerad nivå
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 Avancerad nivå
IK2214 Policy och regleringsprinciper för telekommunikation 7,5 Avancerad nivå
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 Avancerad nivå
EP2400 Nätverksalgoritmer 7,5 Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Säkerhet och integritet (SAPR)

Årskurs 1

Kompletterande information

Inriktningen ges inte 2014/15.

Årskurs 2

Kompletterande information

Inriktningen ges inte 2014/15.

Årskurs 3

Tjänstedesign (SDEN)

Årskurs 1

Kompletterande information

Inriktningen ges inte 2014/15.

Årskurs 2

Kompletterande information

Inriktningen ges inte 2014/15.

Årskurs 3