Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2016-01-28
Godkänd: 2016-01-28

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)

Utbildningens nivå: avancerad

Inriktningar:

  • Människa Dator Interaktion och Design (HCID) – år 1 + 2
  • Digital Media Teknik (DMTE) – år 1 + 2
  • Distribuerade Tjänster och System (DITS) – år 2
  • Internet tekniker och arkitekturer (ITAK) – år 1+2
  • Inbyggda System (INSY) - år 1+2

Språk för utbildningen: Engelska

Innehåll: Programmet har en enhetlig struktur som kombinerar 30 ECTS av ´business´ orienterad karaktär (Innovation and Entrepreneurship = I&E) med 90 ECTS med specifik teknisk inriktning. Den business orienterade delen är fullständigt standardiserad för alla tekniska inriktningar och alla deltagande universitet.