Årskurs 1

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer
DMTE, HCID, INSY and ITAK
6,0 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb
DMTE, HCID, INSY and ITAK
9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2815 Affärsmodellen
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5

Inriktningar

Datamoln och tjänster EIT (DAMO)

Alla kurser ur åk 1 läses på annat lärosäte.

Data Science EIT (DASC)

Alla kurser ur åk 1 läses på annat lärosäte.

Digital media teknik EIT (DMTE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer
DMTE, HCID, INSY and ITAK
6,0 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb
DMTE, HCID, INSY and ITAK
9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE.
7,5 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, UCL, UniTN. Elective for others in DMTE.
7,5 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE.
7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815
7,5 7,5
ME2815 Affärsmodellen
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Also choose EQ1220.
7,5 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem
Also choose EP2120.
7,5 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning
Also choose EQ1220.
7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 6,0 3,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer
DMTE, HCID, INSY and ITAK
6,0 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign
Mandatory for students who before TIVNM took a correspondent of IC1007
7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb
DMTE, HCID, INSY and ITAK
9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2815 Affärsmodellen
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 7,5

ICT Innovation, Kista (ICT)

Studenterna följer något av spåren Digital media teknik (DMTE), Människa datorinteraktion och design (HCID), Inbyggda system (INSY), Internetteknik och arkitekturer (ITAK).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 3,0 3,0

Inbyggda system EIT (INSY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer
DMTE, HCID, INSY and ITAK
6,0 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb
DMTE, HCID, INSY and ITAK
9,0 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2815 Affärsmodellen
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer
DMTE, HCID, INSY and ITAK
6,0 3,0 3,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb
DMTE, HCID, INSY and ITAK
9,0 4,5 4,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5
ME2815 Affärsmodellen
For DMTE, HCID, INSY and ITAK one of these is mandatory: ME1033, ME2062, ME2815.
7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 7,5