Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5

Inriktningar

Datamoln och tjänster EIT (DAMO)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 7,5
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 7,5

Data Science EIT (DASC)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ID2222 Datautvinning 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 7,5
ID2225 Lärande maskiner 7,5 7,5

Digital media teknik EIT (DMTE)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60806 7,5 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60819 7,5 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 1,5 1,5

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60597 7,5 7,5

ICT Innovation, Kista (ICT)

Studenterna följer något av spåren Digital media teknik (DMTE), Människa datorinteraktion och design (HCID), Inbyggda system (INSY), Internetteknik och arkitekturer (ITAK).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5

Inbyggda system EIT (INSY)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60820 7,5 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 1,5 1,5