Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 51291 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5

Inriktningar

Datamoln och tjänster EIT (DAMO)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 51291 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 50970 7,5 7,5
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 50654 7,5 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 51206 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50653 7,5 7,5
ID2222 Datautvinning 50603 7,5 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50602 7,5 7,5

Data Science EIT (DASC)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 51206 7,5 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 51291 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
ID2222 Datautvinning 50603 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50602 7,5 7,5
ID2225 Lärande maskiner 51269 7,5 7,5

Digital media teknik EIT (DMTE)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 51291 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 51049 7,5 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 51048 9,0 8,5 0,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50974 6,0 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 51050 7,5 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 51047 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60806 7,5 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60819 7,5 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 1,5 1,5

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 51176 7,5 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 51291 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 50652 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 51123 7,5 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 50750 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60597 7,5 7,5

ICT Innovation, Kista (ICT)

Studenterna följer något av spåren Digital media teknik (DMTE), Människa datorinteraktion och design (HCID), Inbyggda system (INSY), Internetteknik och arkitekturer (ITAK).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 51291 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5

Inbyggda system EIT (INSY)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2217 Digital konstruktion med HDL 50530 7,5 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 51291 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 50404 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 50576 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50409 7,5 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 50408 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 51291 6,0 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
IK2200 Kommunikationssystem 50645 15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 51024 7,5 7,5
EP2300 Nätverkshantering 51069 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 51070 7,5 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 50644 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60820 7,5 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 1,5 1,5