Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5

Inriktningar

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Studenterna följer något av spåren Digital media teknik (DMTE), Människa datorinteraktion och design (HCID), Inbyggda system (INSY), Internetteknik och arkitekturer (ITAK).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.