Årskurs 1

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Inriktningar

Autonoma system EIT (AUSM)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 50968 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 50970 7,5 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50653 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50647 7,5 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
60339 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 51051 7,5 7,5
IL2206 Inbyggda System 50575 7,5 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50972 7,5 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 50971 6,0 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 60740 6,0 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60758 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60812 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60759 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5

Autonoma system KTH (AUSY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 50968 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 50970 7,5 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50653 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50647 7,5 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
60339 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 51051 7,5 7,5
IL2206 Inbyggda System 50575 7,5 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50972 7,5 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 50971 6,0 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 60740 6,0 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60758 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60812 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60759 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5

Datamoln och tjänster EIT (DAMO)

Alla kurser ur åk 1 läses på annat lärosäte.

Data Science EIT (DASC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 50970 7,5 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 50637 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 60506 7,5 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50647 7,5 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
60339 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50965 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50977 6,0 6,0
ID2225 Lärande maskiner 51269 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60739 7,5 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60598 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 61029 7,5 7,5

Data Science KTH (DASE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 50970 7,5 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 50637 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 60506 7,5 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50647 7,5 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
60339 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50965 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50977 6,0 6,0
ID2225 Lärande maskiner 51269 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60739 7,5 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60598 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 61029 7,5 7,5

Digital media teknik EIT (DMTE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50433 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE
51553 7,5 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, UniTN. Elective for others in DMTE.
51044 7,5 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE.
60600 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 51051 7,5 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60811 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5
DD2257 Visualisering 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5

Digital media teknik KTH (DMTK)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50433 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE
51553 7,5 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, KTH, UniTN. Elective for others in DMTE.
51044 7,5 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE.
60600 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 51051 7,5 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60811 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5
DD2257 Visualisering 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50729 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 50730 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60930 3,0 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 51177 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 51123 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50653 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5

Människa dator interaktion och design KTH (HCIN)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50729 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 50730 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60930 3,0 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 51177 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 51123 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50653 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5

Inbyggda system KTH (INSM)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50575 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50655 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60627 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60625 7,5 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Inbyggda system EIT (INSY)

Students going to exits Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven do only have mandatory courses in year 1. Other exits can chose more freely.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50575 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
50655 7,5 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
60627 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
60625 7,5 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2217 Digital konstruktion med HDL
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
50530 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
50409 7,5 7,5
IL2238 Integrerad elektronik
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
50407 7,5 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60608 7,5 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60624 7,5 7,5
IL2450 Validering på systemnivå
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60628 7,5 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60602 7,5 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60626 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 50648 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60787 7,5 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 51026 7,5 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50803 7,5 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 50750 7,5 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60601 7,5 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60611 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60612 7,5 7,5

Internetteknik och arkitekturer KTH (ITAR)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 50648 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 50647 7,5 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50938 6,0 3,0 3,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60787 7,5 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50936 7,5 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
50934 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 51026 7,5 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50803 7,5 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 50750 7,5 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60601 7,5 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60611 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60612 7,5 7,5