Årskurs 1

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5

Alla kurser ur åk 1 läses på annat lärosäte.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE
7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, UniTN. Elective for others in DMTE.
7,5 hp 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE.
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE
7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, KTH, UniTN. Elective for others in DMTE.
7,5 hp 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE.
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5

Students going to exits Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven do only have mandatory courses in year 1. Other exits can chose more freely.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2217 Digital konstruktion med HDL
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2450 Validering på systemnivå
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 hp 7,5