Årskurs 1

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
60339 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 60740 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60758 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60812 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60759 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
60339 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 60740 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60758 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60812 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60759 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 hp 7,5

Alla kurser ur åk 1 läses på annat lärosäte.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 60506 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
60339 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60739 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60598 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 hp 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 61029 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 60506 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
60339 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60739 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60598 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 hp 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60852 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 61029 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 hp 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE
7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, UniTN. Elective for others in DMTE.
7,5 hp 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE.
60600 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60811 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 hp 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 hp 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 hp 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60857 6,0 hp 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking
Mandatory for DMTE exit Aalto, BME. Elective for others in DMTE
7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for DMTE exit Delft, KTH, UniTN. Elective for others in DMTE.
7,5 hp 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster
Mandatory for DMTE exit Aalto. Elective for others in DMTE.
60600 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60811 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60867 9,0 hp 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 hp 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 hp 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60930 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 hp 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60930 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 hp 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60627 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60625 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5

Students going to exits Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven do only have mandatory courses in year 1. Other exits can chose more freely.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
60627 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
60625 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2217 Digital konstruktion med HDL
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60608 7,5 hp 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60624 7,5 hp 7,5
IL2450 Validering på systemnivå
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60628 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60602 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60626 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60787 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60601 7,5 hp 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60611 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60612 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 hp 4,5 4,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60787 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60987 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1033 Öppen och användardriven innovation
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60830 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME1033, ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60721 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60601 7,5 hp 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60611 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60612 7,5 hp 7,5