Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5

Inriktningar

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50248 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 50050 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 50228 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50248 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, DH2610, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, DH2610, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 50050 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 50228 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 50912 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 50590 7,5 hp 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 50243 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50248 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
ID2222 Datautvinning 50243 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50248 7,5 hp 7,5
ID2225 Lärande maskiner 50729 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
ID2222 Datautvinning 50243 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50248 7,5 hp 7,5
ID2225 Lärande maskiner 50729 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 50943 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 50222 9,0 hp 8,5 0,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50226 6,0 hp 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 50696 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 50928 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60341 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60675 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 50943 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 50222 9,0 hp 8,5 0,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50226 6,0 hp 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 50696 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 50928 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60341 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60675 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 51042 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 51351 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 50949 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60181 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 51042 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 51351 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 50949 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60181 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 51151 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 51073 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50135 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 50898 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 60927 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 51151 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 51073 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 51187 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50135 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 50898 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 60927 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
IK2200 Kommunikationssystem 50855 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 51243 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 50889 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60127 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 50583 6,0 hp 6,0
IK2200 Kommunikationssystem 50855 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 51243 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 50889 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60127 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5