Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Inriktningar

Autonoma system EIT (AUSM)

Kurser (AUSM)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0

Autonoma system KTH (AUSY)

Kurser (AUSY)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, DH2610, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, DH2610, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0

Datamoln och tjänster EIT (DAMO)

Kurser (DAMO)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 hp 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Data Science EIT (DASC)

Kurser (DASC)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0

Data Science KTH (DASE)

Kurser (DASE)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0

Digital media teknik EIT (DMTE)

Kurser (DMTE)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5

Digital media teknik KTH (DMTK)

Kurser (DMTK)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Kurser (HCID)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp 7,5

Människa dator interaktion och design KTH (HCIN)

Kurser (HCIN)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp 7,5

Inbyggda system KTH (INSM)

Kurser (INSM)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 hp 7,5

Inbyggda system EIT (INSY)

Kurser (INSY)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 hp 7,5

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Kurser (ITAK)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5

Internetteknik och arkitekturer KTH (ITAR)

Kurser (ITAR)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande En av II2202, AK2036 ska läsas 7,5 hp 4,0 3,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5