Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5

Inriktningar

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, DH2610, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, DH2610, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 hp 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60341 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60675 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60341 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60675 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60181 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60181 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 60927 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS2500 RFID System 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 60927 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60127 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp 6,0
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60127 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5