Behörighet och urval

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-01-07
Godkänd: 2019-01-07

Avslutad kandidatexamen, vilken motsvarar en svensk kandidatexamen (180 hp). I normalfallet krävs en kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik. Kandidatexamina inom andra områden kan accepteras efter särskild prövning.

Sökande antagna till längre tekniska utbildningar och som har genomgått kurser motsvarande 180 hp, kommer att bedömmas från fall till fall. 

Språkkunskaper 

Goda kunskaper i skriven och talad engelska. Ansökande måste kunna bevisa sina färdigheter i engelska. Prov på engelska färdigheter behöver inte ges för ansökanden som haft engelska som undervisningsspråk (minst tre år av heltidsstudier på universitetsnivå). För samtliga inriktningar accepteras följande evidens för tillräckliga färdigheter i engelska:

 • TOEFL iBT, internetbaserat test, Totalt minst 92 poäng varav minst 22 poäng i skrivsektionen
 • IELTS poäng om minst 6.5, med inget resultat lägre än 6.0 (endast akademisk träning accepteras)
 • University of Cambridge/ University of Oxford Certificates:
  Certificate in Advanced English (CAE): A- C
  Certificate of Proficiency in English (CPE): A- C.

KTH accepterar även sökande som kan uppvisa evidens enligt det följande: 

 • Sökande med 30 hp (motsvarande 30 ECTS) från ett EU/EEA land eller Schweiz där undervisningsspråket är engelska. 
 • Sökande med 30 hp (motsvarande 30 ECTS) från Storbritannien, Irland, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica och de engelskspråkiga delarna av Kanada. 
 • TOEFL PBT, pappersbaserat test, totalpoäng minst 575, 45 i skrivsektionen.
 • Sökande från Turkiet som har studerat en 1-årig förberedande engelskakurs på ett universitet. 
 • Svenska sökande som kan redovisa kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B. 
 • Sökande från vissa andra länder som kan redovisa  gymnasiemeriter som motsvarar Engelska B, exempelvis GCE O-level (lägst C). 

För inriktningar med mobilitetskrav, kan det valda utbytesuniversitet på samma sätt som KTH också acceptera ytterligare evidens (se varje universitets lokala regler).

Särskilda behörighetskrav

Internationellt erkänd kandidatexamen (Bachelor's degree) i 'Electrical/Electronic Engineering', 'Computer Science', 'Computer Engineering', 'Computer Science' eller 'Information Technology', inkluderande minst 60 ECTS (hp) av kurser i teoretisk datalogi, grundläggande digital and analog elektronik, grundläggande reglerteknik, datorsystem/ datorarkitekturer och programmering, och åtminstone 30 högskolepoäng inom matematik, inkluderande analys, linjär algebra and matematisk statistik. 

De särskilda behörighetskraven kan komma att anses ej vara uppfyllda om: 

 • Om institutionen som utfärdat betyget inte anses motsvara acceptabel kvalitetsnivå enligt tillbördig myndighet i det land där institutionen är belägen.
 • Om examen inte kvalificerar för antagning till motsvarande mastersprogram i det land där det är utfärdat.

Sökande antagna till längre tekniska utbildningar och som har genomgått kurser motsvarande 180 hp, kommer att bedömmas från fall till fall. 

Urval

Urvalsprocessen för inriktningarna utan mobilitetskrav är baserad på följande kriterier: universitetsstatus (vikt = 4), studieresultat  (vikt=3), motivation för studierna  (vikt=2), referenser (vikt=1) samt arbetslivserfarenhet (vikt=1). Meritvärderingen görs i skala 1-75. Urvalsprocessen administreras av KTH.

Urvalsprocessen för inriktningarna med mobilitetskrav är baserad på följande kriterier: universitetsstatus, studieresultat, motivation för studierna, relevant arbetslivserfarenhet samt totalbedömning av CV. Urvalsprocessen administreras av EIT Digital.