Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser som läses på UIUC det första året:

CEE408 Railway Transportation Engineering, 7,5 hp

CEE409 Railway Track Engineering, 7,5 hp

CEE598 Advanced Track Engineering, 10 hp

CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp

Valfria kurser som kan läsas på UIUC det första eller andra året:

CEE410 Railway Signalling and Control

CEE411 Railroad Project Design and Construction

CEE418 Public Transportation

CEE491 Decision and Risk Analysis

CEE498 HSR Construction Mananagement

CEE498 Transportation Safety and Risk

CEE509 Transportation Soils

CEE512 Logistics

CEE598 Railway Terminal Design and Operations

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 hp 7,5
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp 8,0
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2229 Projektkurs i fordonsdynamik del 1 7,5 hp 7,5
AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 hp 7,5
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2230 Projektkurs i fordonsdynamik del 2 7,5 hp 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp 7,5
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 hp 7,5
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0