Senast ändrad: 2016-09-28
Godkänd: 2016-09-28

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

-Examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

-Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om behörighet i KTHs antagningsordning: www.kth.se

Särskilda behörighetskrav

Grundexamen, kandidat eller motsvarande, från en utbildning inom fordons-, eller maskinteknik eller motsvarande program med tillräckligt teoretiskt djup samt goda akademiska resultat. Utbildningen måste innehålla linjär algebra, differential- och integralkalkyl, differentialekvationer och transformer, stelkroppsdynamik, hållfasthetslära.

Kunskaper i MATLAB/Simulink el liknande program är rekommenderat men inget krav.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat , relevant arbetslivserfarenhet, motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

Avsaknad av programsspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde.