Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatorisk kurs som läses online på UIUC det första året:

CEE409 Railway Track Engineering, 8 hp, Ges H18

Villkorligt valfria kurser som läses online på UIUC det första året. *Av CEE408 och CEE472 ska minst en läsas.

*CEE408 Railroad Transportation Engineering, 8 hp ges H18

*CE472 Stuctural Dynamics I, 8 hp ges H18

CEE410 Railway Signalling and Control, 7,5 hp, ges V19

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria ska uppgå till minst 44,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 hp 7,5
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp 8,0
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2201 Brokonstruktion 7,5 hp 7,5
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp 7,5
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 hp 7,5
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0