Årskurs 1

Masterprogram, järnvägsteknik (TJVTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatorisk kurs som läses online på UIUC det första året:

CEE409 Railway Track Engineering, 8 hp, Ges H18

Villkorligt valfria kurser som läses online på UIUC det första året. *Av CEE408 och CEE472 ska minst en läsas.

*CEE408 Railroad Transportation Engineering, 8 hp ges H18

*CE472 Stuctural Dynamics I, 8 hp ges H18

CEE410 Railway Signalling and Control, 7,5 hp, ges V19

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria ska uppgå till minst 44,5 hp.