Årskurs 1

Masterprogram, järnvägsteknik (TJVTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatorisk kurs som läses online på UIUC det första året:

CEE409 Railway Track Engineering, 8 hp, Ges H18

Villkorligt valfria kurser som läses online på UIUC det första året. *Av CEE408 och CEE472 ska minst en läsas.

*CEE408 Railroad Transportation Engineering, 8 hp ges H18

*CE472 Stuctural Dynamics I, 8 hp ges H18

CEE410 Railway Signalling and Control, 7,5 hp, ges V19

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria ska uppgå till minst 44,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 7,5
SD2313 Spårfordons dynamik 60292 8,0 8,0
EJ2400 Elektrisk traktion 60829 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF2201 Brokonstruktion 60063 7,5 7,5
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 60022 7,5 7,5
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 60021 7,5 7,5
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 60291 7,5 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60471 6,0 6,0