Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, järnvägsteknik (TJVTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs som läses online på UIUC det första året:

CEE409 Railway Track Engineering, 8 hp, Ges H18

Villkorligt valfria kurser som läses online på UIUC det första året. *Av CEE408 och CEE472 ska minst en läsas.

*CEE408 Railroad Transportation Engineering, 8 hp ges H18

*CE472 Stuctural Dynamics I, 8 hp ges H18

CEE410 Railway Signalling and Control, 7,5 hp, ges V19

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria ska uppgå till minst 44,5 hp.

Årskurs 2

Kompletterande information

Hösten i årskurs 2 läses på UIUC (utbytestermin).
Obligatorisk kurs

CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser. Minst 22,5 hp ska läsas.
CEE408 Railway Transportation Engineering, 8 hp
CEE498 High-Speed Rail Planning, 7,5 hp
CEE509 Transportation Soils, 8 hp
CEE472 Structural Dynamics I, 7,5 hp
CEE491 Decision and Risk Analysis, 7,5 hp
CEE512 Logistics, 10 hp
CEE598 Railway Terminal Design and Operations, 10 hp
CEE491 Concrete Materials, 10 cr