Senast ändrad: 2018-10-16
Godkänd: 2018-10-16

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om behörighet i KTHs antagningsordning: www.kth.se

Särskilda behörighetskrav

En kandidatexamen, eller motsvarande, på 180 ECTS, med kurser i

  • Matematik, inkluderande flervariabelanalys, algebra, numeriska metoder och differentialekvationer och transformer, motsvarande totalt minst 25 ECTS.
  • Tillämpad mekanik, inkluderande stelkroppsmekanik och hållfasthetslära, motsvarande totalt minst 15 ECTS.

Urvalsprocess
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitetsranking och studieresultat från tidigare universitetsstudier. Meritvärderingen görs i skala 1-75. Avsaknad av obligatoriskt programspecifikt sammanfattningsblad i ansökan ger ett lägre meritvärde, vilket också gäller för svenska sökande.