Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (29,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp Avancerad nivå
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF2201 Brokonstruktion 7,5 hp Avancerad nivå
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp Avancerad nivå
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs som läses online på UIUC det första året:
CEE409 Railway Track Engineering, 8 hp, Ges H18

Villkorligt valfria kurser som läses online på UIUC det första året. *Av CEE408 och CEE472 ska minst en läsas.
*CEE408 Railroad Transportation Engineering, 8 hp ges H18
*CE472 Stuctural Dynamics I, 8 hp ges H18
CEE410 Railway Signalling and Control, 7,5 hp, ges V20

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria ska uppgå till minst 44,5 hp.

Årskurs 2

Kompletterande information

Hösten i årskurs 2 läses på UIUC (utbytestermin).
Obligatorisk kurs
CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp
Villkorligt valfria kurser. Minst 22,5 hp ska läsas.
CEE408 Railway Transportation Engineering, 8 hp
CEE498 High-Speed Rail Planning, 7,5 hp
CEE509 Transportation Soils, 8 hp
CEE472 Structural Dynamics I, 7,5 hp
CEE491 Decision and Risk Analysis, 7,5 hp
CEE512 Logistics, 10 hp
CEE598 Railway Terminal Design and Operations, 10 hp
CEE491 Concrete Materials, 10 cr