Senast ändrad: 2018-10-16
Godkänd: 2018-10-16

Järnvägsteknik är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) masterprogram på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska. Ungefär hälften av kurserna ges av UIUC respektive KTH. Åtminstone 15 ECTS poäng ska läsas på plats vid UIUC.

Flera kurser ges on-line av KTH respektive UIUC specifikt för detta program. Examination på dessa kurser sker inte on-line utan vid något av lärosätena.