Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Hösten i årskurs 2 läses på UIUC (utbytestermin).
Obligatorisk kurs
CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp
Villkorligt valfria kurser. Minst 22,5 hp ska läsas.
CEE408 Railway Transportation Engineering, 8 hp
CEE498 High-Speed Rail Planning, 7,5 hp
CEE509 Transportation Soils, 8 hp
CEE472 Structural Dynamics I, 7,5 hp
CEE491 Decision and Risk Analysis, 7,5 hp
CEE512 Logistics, 10 hp
CEE598 Railway Terminal Design and Operations, 10 hp
CEE491 Concrete Materials, 10 cr

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD231X Examensarbete inom spårfordonsteknik, avancerad nivå 30,0 hp