Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatorisk kurs som läses online på UIUC det första året:
CEE409 Railway Track Engineering, 8 hp (ges HT, p1-p2)

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria ska uppgå till minst 44,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50071 7,5 hp 7,5
SD2307 Spårfordonsteknik 50472 7,5 hp 7,5
SD2313 Spårfordons dynamik 60343 8,0 hp 8,0
EJ2400 Elektrisk traktion 60344 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser som läses online på UIUC det första året. *Av CEE408 och CEE472 ska minst en läsas.

*CEE408 Railroad Transportation Engineering, 8 hp (ges HT, p1-p2)
*CE472 Stuctural Dynamics I, 8 hp (ges HT, p1-p2)
CEE410 Railway Signalling and Control, 7,5 hp (ges VT, p3-p4)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2201 Brokonstruktion 61233 7,5 hp 7,5
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 60352 7,5 hp 7,5
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 60356 7,5 hp 7,5
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 60337 7,5 hp 7,5
SD2320 Utmaningsbaserad järnvägssystemdesign 60204 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60335 6,0 hp 6,0