Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Hösten i årskurs 2 läses på UIUC (utbytestermin).
Obligatorisk kurs
CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD231X Examensarbete inom spårfordonsteknik, avancerad nivå 30,0 hp