Senast ändrad: 2021-11-10
Godkänd: 2021-11-10

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Studenter som läser sista året på ett kandidatprogram kan söka till programmet.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om behörighet i KTH:s antagningsordning: www.kth.se

Särskilda behörighetskrav

En kandidatexamen, eller motsvarande, på 180 ECTS, med kurser i

Matematik: måste inkludera (i) differential- och integralkalkyl i flera variabler , (ii) linjär algebra, (iii) numerisk analys och (iv) ordinära och partiella differentialekvationer och integraltransformer , motsvarande totalt minst 25 ECTS.

Tillämpad mekanik: måste inkludera (i) stelkroppsmekanik och (ii) hållfasthetslära, motsvarande totalt minst 15 ECTS.

Urvalsprocess
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitetsranking och studieresultat från tidigare universitetsstudier. Meritvärderingen görs i skala 1-75. Avsaknad av obligatoriskt programspecifikt sammanfattningsblad i ansökan ger ett lägre meritvärde, vilket också gäller för svenska sökande.