Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (26,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp Avancerad nivå
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF2201 Brokonstruktion 7,5 hp Avancerad nivå
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp Avancerad nivå
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 hp Avancerad nivå
SD2320 Utmaningsbaserad järnvägssystemdesign 7,5 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs som läses online på UIUC det första året:
CEE409 Railway Track Engineering, 8 hp (ges HT, p1-p2)

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria ska uppgå till minst 44,5 hp.

En ny obligatorisk kurs, SA2002 Hållbar utveckling och forskningsmetodik inom teknisk mekanik 3 hp, kommer att ges första gången HT22.

 

Information om villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser som läses online på UIUC det första året. *Av CEE408 och CEE472 ska minst en läsas.

*CEE408 Railroad Transportation Engineering, 8 hp (ges HT, p1-p2)
*CE472 Stuctural Dynamics I, 8 hp (ges HT, p1-p2)
CEE410 Railway Signalling and Control, 7,5 hp (ges VT, p3-p4)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD231X Examensarbete inom spårfordonsteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Hösten i årskurs 2 läses på UIUC (utbytestermin).
Obligatorisk kurs
CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp

 

Information om villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser. Minst 22,5 hp ska läsas.
CEE408 Railway Transportation Engineering, 8 hp
CEE498 High-Speed Rail Planning, 7,5 hp
CEE509 Transportation Soils, 8 hp
CEE472 Structural Dynamics I, 7,5 hp
CEE491 Decision and Risk Analysis, 7,5 hp
CEE512 Logistics, 10 hp
CEE598 Railway Terminal Design and Operations, 10 hp
CEE491 Concrete Materials, 10 cr

Vissa kurser har 7,5 hp och 10 hp versioner för ökad flexibilitet.
Tillgängliga kurser kan förändras beroende på studieår.
Den slutliga läroplanen avtalas med fakulteten i UIUC.