Årskurs 1

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst två av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kursen AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande är obligatorisk för studenter som är antagna med programbakgrund energi och miljö (CENMI)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60339 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 7,5
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande
Obligatorisk för studenter med programbakgrund Energi och Miljö (CENMI)
7,5 7,5
KE2185 Separationsprocesser 60550 7,5 7,5
KE2045 Kemisk reaktionsteknik 60552 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 7,5
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 7,5
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 7,5
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 7,5
ME2814 Idégenerering 60682 7,5 7,5
AL2143 Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik 60442 7,5 7,5
AL2160 Miljömanagement 60444 7,5 7,5
KE2051 Miljökatalys 60568 7,5 7,5
KE2060 Kemitekniskt beräkningsprojekt 60551 7,5 7,5
KE2171 Bränslecellen 61024 7,5 7,5
KE2355 Resursåtervinning från avfall 60548 7,5 7,5