Behörighet och urval

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-09-20
Godkänd: 2018-09-20

Grundläggande behörighet
En kandidatexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande kompetens från ett internationellt erkänt universitet.

Språkkrav - Sökande måste kunna styrka sina kunskaper i engelska, som oftast fastställs genom ett internationellt erkänt test.

Dokumentation – för detaljerad information se Study at KTH, “Admission requirements” www.kth.se

Särskild behörighet
Förutom den grundläggande behörigheten krävs även:

  • Kurser i kemi eller närliggande ämnen motsvarande minst 75 högskolepoäng, varav minst 22,5 högskolepoäng inóm kemiteknik.
  • Kurser i matematik motsvarande minst 20 högskolepoäng.
  • Kurser i numerisk analys och datateknik motsvarande minst 9 högskolepoäng.

Urvalsprocessen
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t.ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.