Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst två av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kursen AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande är obligatorisk för studenter som är antagna med programbakgrund energi och miljö (CENMI)

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år. 

I årskurs 2 läses en obligatorisk kurs, rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå, 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom fiber och polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X