Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande
Obligatorisk för studenter med programbakgrund Energi och Miljö (CENMI)
7,5 Avancerad nivå
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 Avancerad nivå
KE2045 Kemisk reaktionsteknik 7,5 Avancerad nivå
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
KE2185 Separationsprocesser 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AL2143 Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik 7,5 Avancerad nivå
AL2160 Miljömanagement 7,5 Avancerad nivå
KE2051 Miljökatalys 7,5 Avancerad nivå
KE2060 Kemitekniskt beräkningsprojekt 7,5 Avancerad nivå
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 Avancerad nivå
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 Avancerad nivå
KE2171 Bränslecellen 7,5 Avancerad nivå
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 Avancerad nivå
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 Avancerad nivå
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 Avancerad nivå
KE2355 Resursåtervinning från avfall 7,5 Avancerad nivå
ME2814 Idégenerering 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst två av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kursen AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande är obligatorisk för studenter som är antagna med programbakgrund energi och miljö (CENMI)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KE2325 Processdesign för industri och samhälle 15,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 Avancerad nivå
KE2195 Experimentell processdesign 7,5 Avancerad nivå
KE2331 Läkemedelsteknologi 7,5 Avancerad nivå
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år. 

I årskurs 2 läses en obligatorisk kurs, rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå, 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom fiber och polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X