Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-09-20
Godkänd: 2018-09-20

Kemiteknik för energi och miljö är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.