Årskurs 1

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst två av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kursen AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande är obligatorisk för studenter som är antagna med programbakgrund energi och miljö (CENMI)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60670 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE2010 Industriella energiprocesser 50466 7,5 hp 7,5
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 50962 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande
Obligatorisk för studenter med programbakgrund Energi och Miljö (CENMI)
51014 7,5 hp 7,5
KE2185 Separationsprocesser 60988 7,5 hp 7,5
KE2045 Kemisk reaktionsteknik 60992 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE2110 Tillämpad elektrokemi 51264 7,5 hp 7,5
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 50354 7,5 hp 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 51265 7,5 hp 7,5
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 51277 7,5 hp 7,5
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 51267 7,5 hp 7,5
ME2814 Idégenerering 60052 7,5 hp 7,5
AL2143 Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik 60657 7,5 hp 7,5
AL2160 Miljömanagement 60845 7,5 hp 7,5
KE2051 Miljökatalys 60944 7,5 hp 7,5
KE2060 Kemitekniskt beräkningsprojekt 60943 7,5 hp 7,5
KE2355 Resursåtervinning från avfall 60945 7,5 hp 7,5
CK2010 Koldioxidneutralt energi- och transportsystem 7,5 hp