Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK)