Årskurs 3

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IV1351 Datalagring
alternativt DD1364
7,5 hp 7,5
DD1368 Databasteknik för D
alternativt IV1351
6,0 hp 4,0 2,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp 7,5
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp 6,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
kan läsas i andra perioder
6,0 hp 6,0
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0
IK1550 Internetworking 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5