Årskurs 1

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp 7,5
ID1004 Objektorienterad programmering 7,5 hp 7,5
IX1300 Introduktion i matematik 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
ID1005 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp 7,5
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp 1,5