Årskurs 2

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IS1350 Operativsystem 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
ID1218 Tillämpad programmering 7,5 hp 7,5
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5
IV1302 IT-projekt, del 1 metod 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1003 Projekt IT 7,5 hp 7,5
IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp 7,5