Behörighet och urval

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2013-11-04
Godkänd: 2013-11-04

Behörighet ges av grundläggande behörighet som den definieras i högskoleförordningen samt av beslut om särskild behörighet för programmet fattat vid KTH. Den särskilda behörigheten för programmet är motsvarande: Matematik kurs C, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Naturkunskap B kan ersättas med Fysik A och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.För urval se KTH:s antagningsordning i KTHs regelverk
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning?l=sv_SE