Bilaga 2: Inriktningar

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK), Utbildningsplan för kull HT2011

Programmet har inga inriktningar.