Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1004 Objektorienterad programmering 7,5 Grundnivå
ID1005 Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
IX1300 Introduktion i matematik 7,5 Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1218 Tillämpad programmering 7,5 Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 Grundnivå
IS1350 Operativsystem 7,5 Grundnivå
IV1302 IT-projekt, del 1 metod 7,5 Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 Grundnivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1003 Projekt IT 7,5 Grundnivå
IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 Grundnivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 Grundnivå

Årskurs 3

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 Grundnivå
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 Grundnivå
DD1368 Databasteknik för D
alternativt IV1351
6,0 Grundnivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning
Rekommenderad förkunskap: Flervariabelsanalys
6,0 Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 Avancerad nivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 Grundnivå
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 Avancerad nivå
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 Avancerad nivå
IK1550 Internetworking 6,0 Grundnivå
IV1351 Datalagring
alternativt DD1368
7,5 Grundnivå