Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser