Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1004 Objektorienterad programmering 7,5 hp Grundnivå
ID1005 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IX1300 Introduktion i matematik 7,5 hp Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II1310 Introduktionskurs i datateknik Kursen ges under introduktionsveckorna i augusti 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I Kursen ges under introduktionsveckorna i augusti 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1019 Programmering II 7,5 hp Grundnivå
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IS1350 Operativsystem 7,5 hp Grundnivå
IV1302 IT-projekt, del 1 metod 7,5 hp Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1003 Projekt IT 7,5 hp Grundnivå
IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
LS1309 Engelska B1 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Examensarbete 15 hp är obligatoriskt under vårterminen.