Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp 7,5
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 7,5 hp 7,5
IS1350 Operativsystem 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LS1309 Engelska B1 7,5 hp 4,0 3,5
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder Denna eller IV1300 kan väljas 7,5 hp 7,5
IK1550 Internetworking 6,0 hp 6,0
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5