Senast ändrad: 2015-01-28
Godkänd: 2015-01-28

Kandidatutbildningen i Informations- och kommunikationsteknik omfattar 180 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 3 års heltidsstudier. Utbildningen är på grundläggande nivå med inslag av enstaka kurser på avancerad nivå i högre årskurser. Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men engelskspråkig kurslitteratur är vanligt förekommande. Enstaka kurser kan inom programmets inriktningar ges på engelska. Inriktningar är: Informations- och kommunikationsteknik, samt Simulering och datorspel.