Årskurs 1

Magisterprogram, ljusdesign (TLODM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS2001 Ljus och rum 1, utomhusbelysning 7,5 hp 7,5
HS2005 Ljus och människa 7,5 hp 7,5
HS2002 Ljus och rum 2, inomhusbelysning 7,5 hp 7,5
HS2003 Ljus och teori 7,5 hp 7,5
HS200X Examensarbete inom ljusdesign, avancerad nivå 15,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS2004 Dagsljus och planeringsmetoder 15,0 hp
HS2006 Ljusarmaturdesign 15,0 hp