Årskurs 1

Magisterprogram, ljusdesign (TLODM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS2007 Ljus och människa 9,0 hp 9,0
HS2008 Ljus och rum-utomhusbelysning 12,0 hp 6,0 6,0
HS2010 Ljus och teori 9,0 hp 9,0
HS2009 Ljus och rum-inomhusbelysning 15,0 hp 15,0
AF270X Examensarbete inom ljusdesign, avancerad nivå
För äldreantagna studenter kan kursen bytas ut mot HS200X med betygsskala A-F
15,0 hp 15,0