Årskurs 1

Magisterprogram, ljusdesign (TLODM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS2007 Ljus och människa 9,0 hp 9,0
HS2008 Ljus och rum-utomhusbelysning 12,0 hp 6,0 6,0
HS2010 Ljus och teori 9,0 hp 9,0
HS2009 Ljus och rum-inomhusbelysning 60882 15,0 hp 15,0
AF270X Examensarbete inom ljusdesign, avancerad nivå 61078 15,0 hp 15,0