Utbildningens omfattning och innehåll

Magisterprogram, ljusdesign (TLODM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2018-09-20
Godkänd: 2018-11-05

Utbildningen på avancerad nivå motsvarar 60 högskolepoäng vilket omfattar ett års heltidsstudier.

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Programmet har inga valbara kurser.