Masterprogram, maskininlärning (TMAIM)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.