Årskurs 2

Masterprogram, maskininlärning (TMAIM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Alternativt kan kursen läsas i årskurs 1.
7,5 hp 3,0 4,5
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger
Kan läsas i åk 2.
6,0 hp 1,5 4,5
DD221X Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå
En kurs ska väljas.
30,0 hp 15,0 15,0
SF288X Examensarbete inom optimeringslära och systemteori, avancerad nivå
En kurs ska väljas.
30,0 hp
SF299X Examensarbete inom matematisk statistik, avancerad nivå
En kurs ska väljas.
30,0 hp

Inriktningar

Minst 3 villkorligt valfria kurser skall läsas i åk 1 och 2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
Kan även läsas i åk 1.
6,0 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Kan även läsas i åk 1.
7,5 hp
EL2320 Tillämpad estimering
Kan även läsas i åk 1.
7,5 hp
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

Minst 3 villkorligt valfria kurser ska väljas i åk 1 och 2.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EN2202 Mönsterigenkänning
Alternativt kan kursen läsas i årskurs 1.
7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DD2395 Datasäkerhet
Alternativt kan kursen läsas i årskurs 1.
6,0 hp 6,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
Alternativt kan kursen läsas i årskurs 1.
6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
Alternativt kan kursen läsas i årskurs 1.
7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria kurser inom inriktningen, minst tre (3) måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Valfri för Alternativ 1.
9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
Läses med fördel i årskurs 2, men kan läsas i årskurs 1.
6,0 hp 6,0
BB2250 Tillämpad genteknologi 6,0 hp
SF2940 Sannolikhetsteori
Kan läsas i åk 1.
7,5 hp
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp