Årskurs 2

Masterprogram, maskininlärning (TMAIM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

En av exjobbs kurserna ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2301 Programsammanhållande kurs i maskininlärning
En poäng läses i årskurs 2
3,0 hp 0,5 0,5
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För studenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 hp 15,0 15,0
DA222X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För civilingenjörsstudenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 hp 15,0 15,0
SF299X Examensarbete inom matematisk statistik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
SF288X Examensarbete inom optimeringslära och systemteori, avancerad nivå 30,0 hp 15,0
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Alt. läses i åk1
7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++
Ges på svenska
6,0 hp 4,0 2,0
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 3,0 4,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp