Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

En student måste ta minst 25 hp från gruppen av kurser som anges i 1.2.1 och minst 13,5 hp från gruppen av kurser i 1.2.2.

1.2.1 Villkorligt valfria kurser - tillämpningsområden

Datorseende:
DD2423 Bildbehandling och datorseende, 7,5 hp,
DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp,
DD2429 Datorfotografi, 6 hp.

Språkbehandling: Tal och text
DT2112 Talteknologi, 7,5 hp,
DT2119 Igenkänning av tal och talare, 7,5 hp,
DD2418 Språkteknologi, 6 hp.

Visualisering
DD2257 Visualisering, 7,5 hp.

Robotik:
DD2410 Introduktion till Robotik, 7,5 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem, 15 hp,
DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp
DD2411 Forskningsprojekt i Robotik, perception och lärande, 15 hp

Databaser/Informationssökning:
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem, 9 hp,

Beräkningsbiologi:
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering, 9 hp,
DD2401 Neurovetenskap, 7,5 hp,
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi, 6 hp,
DD2404 Tillämpad bioinformatik, 7,5 hp

1.2.2 Villkorligt valfria kurser - teori

Matematik:
EL2320 Tillämpad estimering, 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära, 6 hp

Statistik & sannolikhetslära:
DD2447 Statistiska metoder i datalogin, 6 hp,
SF2930 Regressionsanalys, 7,5 hp,
SF2943 Tidsserieanalys, 7,5 hp,
SF2940 Sannolikhetsteori, 7,5 hp.

Maskininlärning:
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp
ID2222 Datautvinning 7,5 hp
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller, 7,5 hp
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp

Valfria kurser

Valfria kurser kan väljas fritt från alla kurser på avancerad nivå och språkkurser som ges vid KTH. Kurser på grundnivå på KTH kan endast väljas efter godkännande av programansvarig. Man kan inte välja mer än 30 hp på grundnivå.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp 3,0 4,5
DD2301 Programsammanhållande kurs i maskininlärning 3,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 hp 4,0 3,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp 3,0 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 3,0 4,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5