Senast ändrad: 2018-12-19
Godkänd: 2018-12-19

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram

Särskilda behörighetskrav: Förkunskapskraven för masterprogrammet i maskininlärning är en svensk eller utländsk examen, motsvarande en kandidatexamen om 180 högskolepoäng, med minst en nivå i matematik och datalogi som motsvarar följande kurser vid KTH: SF1624 Algebra och geometri, SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys, SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, DD1337 Programmering och DD1338 Algoritmer och Datastrukturer.

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer ett urval att göras baserat på följande kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75