Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (31,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2301 Programsammanhållande kurs i maskininlärning 3,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp Grundnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp Avancerad nivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En student måste ta minst 25 hp från gruppen av kurser som anges i 1.2.1 och minst 13,5 hp från gruppen av kurser i 1.2.2.

1.2.1 Villkorligt valfria kurser - tillämpningsområden

Datorseende:
DD2423 Bildbehandling och datorseende, 7,5 hp,
DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp,
DD2429 Datorfotografi, 6 hp.

Språkbehandling: Tal och text
DT2112 Talteknologi, 7,5 hp,
DT2119 Igenkänning av tal och talare, 7,5 hp,
DD2418 Språkteknologi, 6 hp.

Visualisering
DD2257 Visualisering, 7,5 hp.

Robotik:
DD2410 Introduktion till Robotik, 7,5 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem, 15 hp,
DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp
DD2411 Forskningsprojekt i Robotik, perception och lärande, 15 hp

Databaser/Informationssökning:
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem, 9 hp,

Beräkningsbiologi:
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering, 9 hp,
DD2401 Neurovetenskap, 7,5 hp,
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi, 6 hp,
DD2404 Tillämpad bioinformatik, 7,5 hp

1.2.2 Villkorligt valfria kurser - teori

Matematik:
EL2320 Tillämpad estimering, 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära, 6 hp

Statistik & sannolikhetslära:
DD2447 Statistiska metoder i datalogin, 6 hp,
SF2930 Regressionsanalys, 7,5 hp,
SF2943 Tidsserieanalys, 7,5 hp,
SF2940 Sannolikhetsteori, 7,5 hp.

Maskininlärning:
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp
ID2222 Datautvinning 7,5 hp
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller, 7,5 hp
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp

Valfria kurser

Valfria kurser kan väljas fritt från alla kurser på avancerad nivå och språkkurser som ges vid KTH. Kurser på grundnivå på KTH kan endast väljas efter godkännande av programansvarig. Man kan inte välja mer än 30 hp på grundnivå.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp Avancerad nivå
DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 7,5 hp Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp Grundnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp Avancerad nivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En student måste ta minst 25 hp från gruppen av kurser som anges i 1.2.1 och minst 13,5 hp från gruppen av kurser i 1.2.2.

1.2.1 Villkorligt valfria kurser - tillämpningsområden

Datorseende:
DD2423 Bildbehandling och datorseende, 7,5 hp,
DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp,
DD2429 Datorfotografi, 6 hp.

Språkbehandling: Tal och text
DT2112 Talteknologi, 7,5 hp,
DT2119 Igenkänning av tal och talare, 7,5 hp,
DD2418 Språkteknologi, 6 hp.

Visualisering
DD2257 Visualisering, 7,5 hp.

Robotik:
DD2410 Introduktion till Robotik, 7,5 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem, 15 hp,
DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp
DD2411 Forskningsprojekt i Robotik, perception och lärande, 15 hp

Databaser/Informationssökning:
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem, 9 hp,

Beräkningsbiologi:
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering, 9 hp,
DD2401 Neurovetenskap, 7,5 hp,
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi, 6 hp,
DD2404 Tillämpad bioinformatik, 7,5 hp

1.2.2 Villkorligt valfria kurser - teori

Matematik:
EL2320 Tillämpad estimering, 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära, 6 hp

Statistik & sannolikhetslära:
DD2447 Statistiska metoder i datalogin, 6 hp,
SF2930 Regressionsanalys, 7,5 hp,
SF2943 Tidsserieanalys, 7,5 hp,
SF2940 Sannolikhetsteori, 7,5 hp.

Maskininlärning:
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp
ID2222 Datautvinning 7,5 hp
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller, 7,5 hp
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp

Valfria kurser

Valfria kurser kan väljas fritt från alla kurser på avancerad nivå och språkkurser som ges vid KTH. Kurser på grundnivå på KTH kan endast väljas efter godkännande av programansvarig. Man kan inte välja mer än 30 hp på grundnivå.