Årskurs 2

Masterprogram, maskininlärning (TMAIM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

 • Välj villkorligt valfria kurser så att följande krav uppfylls:

  - minst 6 kurser från Tillämpningsområden + Teori, och
  - minst 2 kurser från Tillämpningsområden, samt
  - minst 2 kurser från Teori.

  Exempel på möjliga kombinationer av kurser:
  - minst 2 kurser ur Tillämpningsområden och minst 4 kurser ur Teori,
  - minst 3 kurser ur Tillämpningsområden och minst 3 kurser ur Teori,
  - minst 4 kurser ur Tillämpningsområden och minst 2 kurser ur Teori. 

   TILLÄMPNINGSOMRÅDEN:

  DD2430.
  - Datorseende: DD2423, DD2424, DD2429.
  - Språkbehandling; Tal och text: DD2418, DT2112, DT2119.
  - Visualisering: DD2257.
  - Robotik: DD2410, DD2411, DD2425, DD2438.
  - Databaser/Informationssökning: DD2476.
  - Beräkningsbiologi: DD2401, DD2402, DD2404, DD2435.

  TEORI:

  - Matematik: EL2320, SF1811.
  - Statistik & sannolikhetslära: DD2447, SF2930, SF2940, SF2943.
  - Maskininlärning: DD2420, DD2437, EL2805, EQ2341, ID2222, ID2223.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2301 Programsammanhållande kurs i maskininlärning 50032 3,0 hp 0,5 0,5
DA233X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot maskininlärning, avancerad nivå 30,0 hp
SF288X Examensarbete inom optimeringslära och systemteori, avancerad nivå 30,0 hp
SF299X Examensarbete inom matematisk statistik, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering
Ingår i Tillämpningsområde Visualisering
51036 7,5 hp
DD2410 Introduktion till robotik
Ingår i Tillämpningsområde Robotik
50220 7,5 hp
DD2429 Datorfotografi
Ingår i Tillämpningsområde Datorseende
50226 6,0 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Ingår i Teori, Maskininlärning
50252 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
50348 7,5 hp
DD2425 Robotik och autonoma system
Ingår i Tillämpningsområde Robotik
50824 9,0 hp
DD2430 Projektkurs i dataanalys
Ingår i Tillämpningsområden
51366 7,5 hp
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Ingår i Tillämpningsområde Beräkningsbiologi
50258 9,0 hp
DD2418 Språkteknologi
Ingår i Tillämpningsområde Språkbehandling; Tal och text
50462 6,0 hp
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Ingår i Tillämpningsområde Datorseende
50235 7,5 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
50338 6,0 hp
EL2320 Tillämpad estimering
Ingår i Teori, Matematik
50228 7,5 hp
EL2805 Förstärkande inlärning
Ingår i Teori, Maskininlärning
50161 7,5 hp
ID2222 Datautvinning
Ingår i Teori, Maskininlärning
50243 7,5 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning
Ingår i Teori, Maskininlärning
50248 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära
Ingår i Teori, Matematik
50624 6,0 hp
DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning
Ingår i Tillämpningsområde Robotik
60336 15,0 hp 4,0 3,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller
Ingår i Teori, Maskininlärning
60354 7,5 hp
DT2112 Talteknologi
Ingår i Tillämpningsområde Språkbehandling; Tal och text
60115 7,5 hp
SF2930 Regressionsanalys
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
60172 7,5 hp
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi
Ingår i Tillämpningsområde Beräkningsbiologi
60135 6,0 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Ingår i Tillämpningsområde Robotik
60112 15,0 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Ingår i Tillämpningsområde Databaser/Informationssökning
60119 9,0 hp
DD2401 Neurovetenskap
Ingår i Tillämpningsområde Beräkningsbiologi
60109 7,5 hp
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Ingår i Tillämpningsområde Datorseende
60118 7,5 hp
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Ingår i Tillämpningsområde Språkbehandling; Tal och text
60126 7,5 hp
SF2943 Tidsserieanalys
Ingår i Teori, Statistik & sannolikhetslära
60175 7,5 hp
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Ingår i Tillämpningsområde Beräkningsbiologi
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2213 Logikprogrammering 50916 7,5 hp
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 hp
DD2395 Datasäkerhet 50259 6,0 hp
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60710 7,5 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 60269 7,5 hp
DD2448 Kryptografins grunder 60102 7,5 hp