Årskurs 2

Masterprogram, matematik (TMAKM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Observera att examen från TMAKM handläggs av Stockholms universitet!
MM7020 Matematisk kommunikation, 7,5 hp, är obligatorisk och ges av Stockholms universitet varje höst.
Här är länkar till 2 hemsidor med bra information:
http://www.math-stockholm.se/master/
https://www.kth.se/en/sci/institutioner/math/utb/utbildning-1.50650
Vilka kurser som ges hösten 2019 listas i november 2018.

Nedan listas kurser som ges på Stockholms universitet.
MM8002 Topologi (vvk topologi) ges på Stockholms universitet H19.

SF2739/MM8008 Partiella differentialekvationer (vvk Analys) ges på Stockholms universitet H19.

MMxxxx Algebraiska grupper ges på Stockholms universitet H19. (Ny)

Dessutom finns följande kurser på programmet men som EJ ges läsåret 19/20:

MM8040 Funktionsteori med flera komplexa variabler.

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi (valfri)

SF2704 Valda ämnen i matematik I (valfri)

SF2716 Valda ämnen i matematik (valfri)

SF2720 Kaotiska dynamiska system (valfri)

SF2722 Differentialgeometri (valfri)


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2705 Fourieranalys
Analys
50856 7,5 3,8 3,7
SF2737 Kommutativ algebra och algebraisk geometri
Algebra och geometri
50596 7,5 3,7 3,8
SF2740 Grafteori
Diskret matematik
50877 7,5 3,7 3,8
SF2743 Avancerad reell analys I
Analys
50885 7,5 3,7 3,8
Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2852 Optimal styrteori 50325 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50351 7,5 7,5
DD2445 Komplexitetsteori 50599 7,5 4,0 3,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50350 7,5 7,5