Årskurs 2

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser samt rekommenderade kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2510 Proteomik 6,0 6,0
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 6,0
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 7,5
BB201X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 6,0
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 3,8 3,7
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 4,5 4,5
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 6,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 7,5
DD2397 Tillämpad bioinformatik 7,5 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 9,0
KD2410 Kemins avbildningsmetoder 6,0 6,0