Årskurs 2

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser samt rekommenderade kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2510 Proteomik 6,0 6,0
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 6,0
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 7,5
BB201X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 6,0
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 4,0 3,5
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 4,5 4,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 6,0
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 7,5
BB2280 Molekylär modellering 7,5 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 9,0
KD2410 Kemins avbildningsmetoder 6,0 6,0