Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2011

Programmet har inga inriktningar.